คลิปวีดิโอ เทสต์ไดร์ฟ สัมภาษณ์ ข่าวสังคม เปิดตัวรถใหม่

icontexto inside facebookicontexto inside twittericontexto inside youtubemobile phone:087 515 7524

iSpeedeGazine Head Web

Hot News

“อีซูซุอินไซท์  บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน การแข่งขันขับประหยัดน้ำมันครั้งยิ่งใหญ่ของวงการรถยนต์ไทย

ผ่านพ้นไป 4 สนามจาก 6 สนามในรอบแรก สำหรับการแข่งขัน “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน กิจกรรมยิ่งใหญ่สำหรับผู้ใช้รถปิกอัพอีซูซุ “อีซูซุดีแมคซ์” เพื่อค้นหายอดนักขับประหยัดน้ำมันที่นำเทคโนโลยีอัจฉริยะ “อีซูซุอินไซท์” มาเป็นตัวช่วยพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ ในด้านการประหยัดน้ำมัน และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในด้านความประหยัดน้ำมันของเครื่องยนต์อีซูซุ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท

การแข่งขัน “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน แบ่งกลุ่มรถปิกอัพ“อีซูซุดีแมคซ์” ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเส้นทางเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรุ่นเครื่องยนต์ 2500 ดีดีไอ เทอร์โบ หรือ 2500 ดีดีไอ วีจีเอส เทอร์โบ และ กลุ่มรุ่นเครื่องยนต์ 3000 ดีดีไอ วีจีเอส เทอร์โบ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะขับรถในแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เปิดแอร์ และขับขี่บนสภาพการจราจรจริง ด้วยความเร็วเฉลี่ย 70-90 กิโลเมตร/ชั่วโมงของแต่ละเส้นทาง และให้ถึงจุดหมายปลายทางภายในเวลาที่กำหนด โดยมีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสื่อมวลชนเป็นสักขีพยานซึ่งร่วมเดินทางตลอดการแข่งขัน โดยการพิจารณาจะตัดสินจากอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและคะแนนโดยรวมจาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์”

ที่ผ่านมาในแต่ละเส้นทางจะมีสถานการณ์การขับขี่ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกันไปตามสภาพเหตุการณ์จริง อาทิ สภาพการจราจรที่ติดขัด ถนนที่อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง หรือแม้แต่ฝนฟ้าอากาศที่ตกหนักอย่างไม่เป็นใจ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถสร้างสถิติประหยัดน้ำมันได้อย่างเยี่ยมยอด โดยเฉพาะแชมป์ในแต่ละเส้นทาง นอกจากทำอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีแล้ว ยังสามารถเก็บคะแนนจาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” ได้ 100 คะแนนเต็มอีกด้วย

 

 • เส้นทางที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงห์บุรี – กรุงเทพฯ รวมยะทาง 298.3 กิโลเมตร

รุ่นเครื่องยนต์ 3,000 ซีซี : คุณธรรมนูญ ประเสริฐวัฒนากร และคุณสิตาพร แซ่ตั้ง

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 24.79 กม./ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

รุ่นเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี : คุณทวีศักดิ์ สุวรรณเรืองศรี และคุณจินดารัตน์ โอวาทฬารพร

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 25.21 กม./ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

 

 • เส้นทางที่ 2 : นครปฐม – เพชรบุรี – นครปฐม รวมระยะทาง 321.3 กิโลเมตร

รุ่นเครื่องยนต์ 3,000 ซีซี : คุณกิติศักดิ์ อิ่มเจริญ และคุณราตรี แสนคำราง

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 24.23 กิโลเมตร/ ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

รุ่นเครื่องยนต์ 2,500ซีซี : คุณปัญญา เจนประเสริฐ และคุณสรัญญา เจนประเสริฐ

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 26.37 กิโลเมตร/ ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์100 คะแนน

 

 • เส้นทางที่ 3 : ชลบุรี – ระยอง – ชลบุรี รวมระยะทาง 306.3 กิโลเมตร

รุ่นเครื่องยนต์ 3,000 ซีซี : คุณสินชัย ปีตะโหตะระ และคุณมานพ หมื่นชนานันท์

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 23.00 กิโลเมตร/ ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

รุ่นเครื่องยนต์ 2,500ซีซี : คุณรุ่งโรจน์ เฟื่องห้อย และคุณปรียานันท์ ทุมรัตน์

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 24.02 กิโลเมตร/ ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์100 คะแนน

 

 

สำหรับการแข่งขันเส้นที่ 4 มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน เส้นทางขอนแก่น – อุดรธานี – ขอนแก่น ระยะทางรวม 301.8 กิโลเมตร ผู้ชนะอันดับ 1-5 แต่ละรุ่นในการแข่งขันรอบแรก 6 เส้นทางทั่วประเทศจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า 100,000 บาท 50,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาทและ 10,000 บาท ตามลำดับ ดังนี้

 

 • รุ่นเครื่องยนต์ 3,000 ซีซี

รางวัลชนะเลิศ รถหมายเลข 02

คุณสมส่วน จรัญวัน และคุณจารุวรรณ จรัญวัน

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 22.94 กิโลเมตร/ ลิตร

ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

 

 • รองชนะเลิศอันดับ 1: รถหมายเลข 03

คุณสุริยศักดิ์ บุบผาสังข์ และคุณเขมชาติ โอศคลัง

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 22.77 กิโลเมตร/ ลิตร

ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

 

 • รองชนะเลิศอันดับ 2: รถหมายเลข 10

คุณพัชรี มหิธิธรรมธร และคุณศรีสุดา มหิธิธรรมธร

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 21.75 กิโลเมตร/ ลิตร

ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

 

 • รองชนะเลิศอันดับ 3: รถหมายเลข 13

คุณมะลิวัลย์ ตั้งอิสรภาพ และคุณกุหลาบ สารยศ

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 21.43 กิโลเมตร/ ลิตร

ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

 

 • รองชนะเลิศอันดับ 4: รถหมายเลข 08

คุณเลอศักดิ์ รัตนสกุลรัตน์ และคุณสีสะหวัน ดาวาดี

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 21.41 กิโลเมตร/ ลิตร

ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 95 คะแนน

 • รุ่นเครื่องยนต์ 2,500ซีซี

ผู้ชนะเลิศ: รถหมายเลข 70

คุณโอภาส มหิธิธรรมธร และคุณไพฑูรย์ สมประสงค์

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 24.02 กิโลเมตร/ ลิตร

ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 97 คะแนน

 

 • รองชนะเลิศอันดับ 1: รถหมายเลข 71

คุณเกรียงไกร อารีสิริมงคล และคุณจารุวรรณ อารีสิริมงคล

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 23.22 กิโลเมตร/ ลิตร

ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 92 คะแนน

 

 • รองชนะเลิศอันดับ 2: รถหมายเลข 64

คุณสงกรานต์ ทาปลัด และคุณผลา สอนคูณ

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 22.56 กิโลเมตร/ ลิตร

ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

 

 • รองชนะเลิศอันดับ 3: รถหมายเลข 59

คุณน้ำทิพย์ รอดประเสริฐ และคุณณัฐกานต์ พร้อมเพียง

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 21.87 กิโลเมตร/ ลิตร

ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 98 คะแนน

 • รองชนะเลิศอันดับ 4: รถหมายเลข 61

คุณวิเชษฐ จันทุมา และคุณวิริยะ จันทุมา

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 21.85 กิโลเมตร/ ลิตร

ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 98 คะแนน

พิธีการประกาศผล และมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน เส้นทางที่ 4 จัดขึ้นในงาน “Isuzu Big Day” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ภายในงานพบกับความสนุกสนานครั้งยิ่งใหญ่ และกิจกรรมมากมาย อาทิ ร่วมทายผลการแข่งขัน “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน” ในแต่ละเส้นทาง ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ร่วมสนุกกับการถ่ายภาพกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ISUZU ACT CATCHER ผ่านกล้อง 180 องศา สัมผัสประสบการณ์ขับรถแข่งแรลลี่เสมือนจริง กับ VIRTUAL EXPERIENCE BY V-CROSS 4X4 ที่จำลองสนามสุดหฤโหด เสมือนขับอยู่ในแรลลี่ระดับโลก และยังได้เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ต 3 พรีเซ็นเตอร์สุดฮอตจากอีซูซุ “ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา” “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” และ “โก๊ะตี๋ อารามบอย” ที่มามอบความสุขสนุกเต็มพิกัด

คุณปนัดดา เจณณวาสิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “การแข่งขัน “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน มีการประเมินผลการขับขี่ของผู้ใช้รถผ่าน “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ช่วงรอบเดินเบา รอบเดินเครื่องยนต์ การเหยียบคันเร่ง และการใช้เบรก การที่มีลูกค้าทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้รถอีซูซุมีความเข้าใจและสามารถนำการวิเคราะห์จาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” เทคโนโลยีอัจฉริยะครั้งแรกในวงการรถยนต์เมืองไทยมาใช้พัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ให้ดีขึ้น ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยผู้ชนะอันดับ 1-5 ในแต่ละเส้นทางจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งขันชิงชัยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยสุดยอดนักขับประหยัดน้ำมันในแต่ละรุ่น จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท 300,000 บาท 200,000 บาท 100,000 บาทและ 50,000 บาทตามลำดับอีกด้วย”

การแข่งขัน “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน ในรอบแรกยังมีอีก 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 5 : สงขลา – พัทลุง – สงขลา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 และเส้นทางที่ 6 : เชียงใหม่ – ลำปาง – เชียงใหม่ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน ได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร. 02-118-0777 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าสมัครของแต่ละเส้นทาง

 

 

Related News