คลิปวีดิโอ เทสต์ไดร์ฟ สัมภาษณ์ ข่าวสังคม เปิดตัวรถใหม่

icontexto inside facebookicontexto inside twittericontexto inside youtubemobile phone:087 515 7524

iSpeedeGazine Head Web

เขตรกษาพนธสตวปาเชยงดาว จ เชยงใหม 1587818355274 4

(ท่านที่ 2, 3 จากซ้าย) คุณจิรัฏฐ์ และคุณนุชขนิษฐ์ ฐิติวัฒนาการ ร้านค้าส่งยางรถยนต์บริดจสโตน หจก. สหสายเหนือหล่อยาง จ.ลำพูน, (ท่านที่ 3 จากขวา) คุณอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 
กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช กรงเทพฯ 3 1587818367264 3
 
(ท่านที่ 3 จากซ้าย) คุณสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ และ (ท่านที่ 3 จากขวา) 
คุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
 
 
 
 
[กรุงเทพฯ] (24 เมษายน 2563) บริดจสโตน ประเทศไทย โดยคุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยร้านค้าส่งยางรถยนต์บริดจสโตน หจก. สหสายเหนือหล่อยาง จ.ลำพูน โดยคุณจิรัฏฐ์ และคุณนุชขนิษฐ์ ฐิติวัฒนาการ, และผู้แทนจำหน่ายศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสารบริดจสโตน สายเหนือการยาง ดอนจั่น จ.เชียงใหม่ และศูนย์บริการ ค็อกพิท นพรัตน์การยาง จ.เชียงใหม่ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์วิกฤตไฟป่า ณ จ.เชียงใหม่ ในตอนนี้ รวมพลังส่งต่อความช่วยเหลือโดยส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไฟร์สโตน นิสชิน คัพนูดเดิล จำนวน 5,000 ถ้วย, น้ำดื่ม, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ Bridgestone Dueler จำนวน 2 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ เพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ทำงานอย่างหนักและเสียสละในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ไฟป่าซึ่งมีความเสี่ยงสูง ด้วยความตั้งใจตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 
 

เขตรกษาพนธสตวปาเชยงดาว จ เชยงใหม 2 1587818355211 3
 
กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช กรงเทพฯ 1 1587818367110 2
ยางรถยนต์ Bridgestone Dueler และไฟร์สโตน นิสชิน คัพนูดเดิล 
 
 
 
ผลกระทบอันเกิดจากไฟป่า ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม และชีวิตผู้คน มากยิ่งกว่าสาเหตุอื่น ๆ เพราะสามารถลุกลามทำลายพื้นที่บริเวณกว้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟป่า เพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เราจึงขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่เข้าไปช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทำหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลัง ที่สามารถยังดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และปฏิบัติงานได้อย่างเสี่ยงชีวิตน้อยที่สุด
 
บริดจสโตน ประเทศไทยและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจและความช่วยเหลือให้สถานการณ์ไฟป่าที่ จ.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปโดยเร็ว เราพร้อมเดินเคียงคู่พัฒนาความยั่งยืนของสังคมไทย ในขณะเดียวกันเรายังพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทยตลอดจนส่งเสริมความอย่างยั่งยืนให้สังคมไทย เพราะนี่คือหนึ่งในเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน หรือ “Our Way To Serve” ที่ยึดถือปฏิบัติกันตลอดมา
 
 
เขตรกษาพนธสตวปาเชยงดาว จ เชยงใหม 4 1587818355535 5
เขตรกษาพนธสตวปาเชยงดาว จ เชยงใหม 1 1587818355113 1
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
 

Related News