คลิปวีดิโอ เทสต์ไดร์ฟ สัมภาษณ์ ข่าวสังคม เปิดตัวรถใหม่

icontexto inside facebookicontexto inside twittericontexto inside youtubemobile phone:087 515 7524

iSpeedeGazine Head Web

 

สิงคโปร์ (18 พฤษภาคม 2558); บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด แถลงข่าวการเปิดศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ของบริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทั้งภูมิภาค 

บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ในชื่อย่อ APTC เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2556 โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิค ทั้งการสนับสนุนในด้านเทคนิค การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการสำรวจข้อมูลและศึกษาในด้านต่างๆของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยนำมาซึ่งการพัฒนาด้านการออกแบบรวมทั้งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ เพื่อตอบสนองในด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความทนทาน  และทั้งหมดนี้คือศักยภาพของ APTC ที่มีครบทั้งการบริหารคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ การพัฒนาด้านกระบวนการจัดสรรวัตถุดิบและการจัดซื้อ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

ปัจจุบัน APTC มีพนักงาน 90 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วยอินเดีย, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น และประเทศไทยทำงานร่วมกัน ซึ่งการย้ายสำนักงานสู่ศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ขนาดใหญ่ ทำให้สามารถติดตั้งเครื่องจักรใหม่ๆ ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยส่งเสริมศัยภาพการเป็นผู้นำในตลาดยางรถยนต์ของบริดจสโตนในตลาดเอเชีย แปซิฟิค 

มร. ฮิเดกิ โคมัทซึ, รองประธานและเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านนวัตกรรมจากบริดจสโตนคอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวถึงความสำคัญของ APTC ว่า “บริดจสโตน เชื่อมั่นว่า APTC จะสร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงานทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคอันหลากหลายได้อย่างตรงความต้องการที่สุด ซึ่งจะช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิค ที่มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

มร. นาโอโตะ ยามากิชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า "จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับตลาดในภูมิภาค APTC จะช่วยให้บริดจสโตนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและสะท้อนความต้องการอันหลากหลาย และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เป้าหมายที่สำคัญของ APTC คือการเป็น “ศูนย์กลางทางด้านเทคนิคอย่างแท้จริง” ของภูมิภาคนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับสูงทั้งคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด”

กลุ่มบริดจสโตนได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ ในการเสริมสร้างศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ผ่านการค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีและพัฒนาตั้งแต่การจัดการด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ทันสมัย รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เปี่ยมคุณภาพ ด้วยหลักปรัชญาของบริดจสโตนที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก คือ “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า”  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท บริดจสโตน เอเชียแปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 

ชื่อบริษัท          :        บริษัท บริดจสโตน เอเชียแปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

สถานที่ตั้ง.       :        จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

วันก่อตั้ง.          :        เดือนมีนาคม 2556

ตัวแทนบริษัท.  :        มร. นาโอโตะ ยามากิชิ กรรมการผู้จัดการ

เงินทุน.             :        ประมาณ 1 พันล้านบาท (30 ล้านเหรียญสหรัฐ, อ้างอิงอัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 พ.ค. 2558) 

ผู้ถือหุ้น.            :        บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์

จำนวนพนักงาน :        ประมาณ 90 คน (ณ เดือนเมษายน 2558)

การดำเนินการ.  :         การจัดการด้านคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิต

Login auther