คลิปวีดิโอ เทสต์ไดร์ฟ สัมภาษณ์ ข่าวสังคม เปิดตัวรถใหม่

icontexto inside facebookicontexto inside twittericontexto inside youtubemobile phone:087 515 7524

iSpeedeGazine Head Web

MMThSkillsContest2017


บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และผลักดันการพัฒนาคุณภาพด้านบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส

มร.โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า
“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ การแข่งขันฯ นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมทักษะความรู้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยหนึ่งในพันธกิจหลักของเราคือการส่งมอบคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเชิดชูบุคลากรของเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”

สำหรับงานแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 แบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทสายงาน ได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ ที่ปรึกษางานบริการ และพนักงานอะไหล่ โดยในปีนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ยกระดับการประเมินผู้เข้าแข่งขันให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยการจัดให้มีการทดสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เป็นปีแรก สำหรับสายงานที่ปรึกษาการขายและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค และก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิในปีที่ 18 นี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคมากกว่า 1,700 คน จากเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ คัดเลือกจนได้ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 60 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ลำลูกกา ปทุมธานี เน้นการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจริงในการทำงาน พิจารณาตัดสินที่ความเชี่ยวชาญ ความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส และเพื่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

Contest PM

Contest SalesConsultant2

 

นอกจากนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังจัดการแข่งขันประเภทนักศึกษาอาชีวะจากโครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project - VSSP) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ  ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชน

 

ผลการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2560

SalesConsultantWinner

ที่ปรึกษาการขาย

รางวัลชนะเลิศ คุณชญาน์นันท์ รุ่งรุจจิรธนโชติ บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ คุณณัฏฐ์ภัสสร พันธุ์ภักดีภัทร บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณพีรติกานต์ ปาระมี บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

CRwinner

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศ คุณอภิชญา ทองดี บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณศกลรัตน์ อภิวัฒน์เจริญ บริษัท มิตซูชัยพร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณเจษฎาภรณ์ อุปรีย์ บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Hilight 86

ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา

รางวัลชนะเลิศ คุณภานุมาศ สมบูรณ์ บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณอนุรักษ์ ชุมพล บริษัท มิตซูจันทบุรี จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณสุรเชษฐ วิจิตรวัชรกุล บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด

PMwinner

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ (PM)

รางวัลชนะเลิศ คุณปิยะ บัวเดช บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณศรราม เสมียนหร่าย บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาอุทัยธานี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณจำรัส สุวรรณเรือง บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด

SAwinner

ที่ปรึกษางานบริการ

รางวัลชนะเลิศ คุณชาญณรงค์ กันฉุน บริษัท กาญจนาอิควิพเม้นท์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณธนพรรณ จินดาพล บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณปราโมทย์ เลิศวิทยชัยกุล บริษัท สิทธิผลเซลส์ จำกัด

 

Mitsu

พนักงานอะไหล่
รางวัลชนะเลิศ คุณเชวง ดังสท้าน บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ คุณปนัดดา พนันธุ์ทอง บริษัท มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณเศรษฐสิทธิ์ วัฒนกูล บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด

PartsStaffWinner

นักศึกษาอาชีวะโครงการ VSSP
รางวัลชนะเลิศ คุณธีรวัต วงษ์ศรี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ คุณวสุธร แก้วละเอียด บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณเขมินท์ จันทะนาม บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด

 

Opening SkillContest2017

 

Mitsubishi Motors Thailand hosts annual skills contest
in alliance with its dealer network to raise customer satisfaction

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. hosted the 18th Mitsubishi Motors Skills Contest 2017 to promote personnel competency enhancement among its dealers for greater service quality in accordance with Mitsubishi Motors’ standard.

Mr. Morikazu Chokki, President and CEO of Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. said “Mitsubishi Motors Thailand has continuously hosted the annual skills contest for almost 2 decades. The contest is one of our core programs of people development for our dealership apart from the regular knowledge and skill training programs. Since bringing highest value to customers is one of our key missions, therefore, we lay an emphasis on people development and recognition among our dealer network nationwide as the staff play a crucial role to directly provide support, troubleshooting, and satisfaction to Mitsubishi’s customers.”

The 18th Mitsubishi Motors Skills Contest 2017 was designed for 6 professional functions from Sales Consultant, Customer Relations, Technician Troubleshooting, Technician Periodic Maintenance, Service Adviser to Parts Staff. This year Mitsubishi Motors Thailand brought more intensive assessment to Sales Consultant and Customer Relations functions with an online pre-test prior to the regional and final rounds for the first time.

The 18th Mitsubishi Motors Skills Contest was participated by more than 1,700 contestants from Mitsubishi dealer network nationwide divided into 5 areas of Bangkok, Central, Northern, Northeastern, and Southern. 60 contestants passed to the final competition hold at Education Academy of Mitsubishi Motors Thailand at Lamlooka, Pathum Thani. The final test simulated situation and problem which may occur in a real work in order to assess contestants’ level of proficiency, service excellence, and ability to deliver customer satisfaction.

Moreover, Mitsubishi Motors Thailand also held a competition for students under the Vocational School Support Project (VSSP) which has been run continuously by Mitsubishi Motors Thailand to provide educational and career opportunity to vocational program students.

Contest SalesConsultant

 

Results of Mitsubishi Motors Thailand Skills Contest 2017


Sales Consultant Category
The winner Chayanun Rungrutjiratanachot Scan Inter Public Company Limited
The first Runner up Natpatsorn Panpakdeepat Thaitada Motor Co., Ltd. (Head Office)
The second runner up Peeratikan Paramee Mitsupanlan Co., Ltd. (Head Office)


Customer Relations Category
The winner Apichaya Tongdee Mitsu Auto City Co., Ltd.
The first runner up Sakolrut Aphiwatcharoen Mitsu Chaiyaporn Co., Ltd.
The second runner up Chetsadaphon Uparee Mitsujiengnongkhai Co., Ltd. (Head Office)

Technician Troubleshooting Category
The winner Panumart Somboon Mitsu Auto City Co., Ltd.
The first runner up Anurak Chumpol Mitsu Chantaburi Co., Ltd. (Head Office)
The second runner up Surachet Wijitwatcharakul Mitsu Charoenchai Center Co., Ltd.
(Head Office)

Technician Periodic Maintenance Category
The winner Piya Buadet Mitsu Auto City Co., Ltd.
The first runner up Sornram Samainrai Mitsu Charoenchai Center Co., Ltd.(Uthaithani)
The second runner up Jamrat Suwanruang Tiansin Motors Co., Ltd.

Service Adviser Category
The winner Channarong Kanchun Kanchana Equipment Co., Ltd. (Head Office)
The first runner up Thanapan Jindapol Tiansin Motors Co., Ltd.
The second runner up Pramote Lertvitayachaikul Sittipol Sales Co., Ltd. (Head Office)


Parts Staff Category
The winner Chaweng Dangsathan Mitsu Auto City Co., Ltd.
The first runner up Panadda Pantong Mitsu Ubon Ratchathani Automobile Co., Ltd.
The second runner up Setthasit Wattanakun Mitsu Surat Co., Ltd. (Head Office)


VSSP Student Category
The winner Teerawat Wongsri Scan Inter Public Company Limited
The first runner up Vasuthorn Kaewraeard Trang Leelayont Co., Ltd.
The second runner up Kemin Chanthanam Mitsu Phetchaburi Co., Ltd.

Login auther